VIDEO MARKETING SA TELEMARKETINGOM

Ovo je servis iz ponude voice servisa, koji je pokazao najbolje rezultate u oblasti slanja ponude potencijalnim klijentima. Ovaj servis kombinuje tehniku Video marketinga i Telemarketinga. Razvijen je sa ciljem da prevaziđe probleme koje imaju ova dva servisa kada se koriste odvojeno.

Kako ovaj servis funkcioniše?

Svim potencijalnim klijentima se najpre pošalje, putem mejla, kratki video materijal (koji se okači na našem ili youtube kanalu klijenta) koji oni mogu da pogledaju kada im to dogovara.

Ovaj servis funkcioniše na sledeći način: Željeni video materijalj najpre postavimo na naš ili YouTube kanal klijenta. Potom potencijalnim korisnicima Vaših proizvoda ili usluga šaljemo taj kratak video materijal putem mail-a. Na taj način, sve osobe koje su primile mejl (mail), imaju pristup potpunom reklamnom sadržaju u vreme koje njima odgovara. Takođe, mejlovi koji sadrže video materijal, učinkovitiji su od običnog mejla.

Sve klijente, koji se ne jave odmah, pozivamo naknadno putem telemarketinga. Efekti i cene slanja ponuda na ovaj način su daleko bolji nego bilo koji drugi vid obaveštavanja potencijalnih korisnika.

Ovaj model može da dosta pomogne oko pridobijanja kako fizičkih tako i Pravnih lica, odnosno lica koji su zaposleni u tim kampanijama.