PREMIUM VOICE

Premium Voice servis je kompletno rešenje za telefonske usluge s posebnom tarifom i dodatnom naplatom.

Telefonski brojevi sa dodatnom cenom – Premium Rate (PRM)

Telefonski brojevi sa dodatnom tarifom omogućavaju pretplatniku servisa da od svakog dolaznog telefonskog poziva, bilo iz fiksne ili mobilne mreže (trenutno samo Telekom Srbija i VIP Mobile), ostvaruje zaradu u zavisnosti od utvrđene tarife. Tarifiranje može da se vrši bilo po pozivu bilo po minuti razgovora. Celokupno tarifiranje se vrši na teret korisnika usluge odnosno pozivaoca. Ovaj servis je dostupan na čitavoj teritoriji Srbije.

Celokupno ostvareni prihod deli se između Telekom operatera, OneClick Solutions d.o.o. i kompanije pružaoca usluga. Za numeraciju se koriste brojevi sa pozivnim brojem 090.

Kada se koristiti PRM?
Ako kompanije žele da obezbede i naplate svojim korisnicima aktuelne informacije, savete stručnjaka, trenutnu pomoć, sportske rezultate, sadržaje muzičko-zabavnog karaktera i dr.