Kontakt

One Click Solutions

Adresa: Sime Igumanova 2-4, 11000 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 207 30 10
Fax: +381 11 207 30 11
Matični broj: 20811161
Šifra delatnosti: 6201
PIB: 107479270

Marketing:
email: marketing@oneclick.rs
Telefon: +381 11 207 30 10

KONTAKTIRAJTE NAS ZA DODATNE INFORMACIJE
Telefon: 011/2073-078
Mail: marketing@oneclick.rs
Pratite nas na društvenim mrežama