PREMIUM SMS

Premium SMS servisi podrazumevaju SMS, MMS i WAP servise sa dodatnom vrednošću, odnosno servise koji osnovnim servisima dodaju premium vrednost (cenu koja se razlikuje od standardne cene SMS-a ili MMS-a).

Svi SMS i MMS premium servisi se realizuju preko kratkih (četvorocifrenih) brojeva, a zahtev za servisom se vrši ili slanjem poruke na određeni kratki broj ili pismenom saglasnošću korisnika (npr. prilikom kupovine neke robe ili usluge).

Premium servisi su servisi OneClick Solutions, nalaze se na našim serverima i platformama, i isključivo smo mi odgovorni za sadržaj, cene, oglašavanje, reklamacije i sl.

Premium servise po vrsti naplate mozemo podeliti na:

  1. Naplatu koja se vrši odmah nakon slanja poruke na kratak broj (odlaznom porukom)
  2. Naplatu koja se vrši nakon isporuke traženog sadržaja na mobilni telefon (dolaznom porukom)

Takođe, premium servisi se mogu podeliti prema vrsti kupovine/pretplate na:

  1. Jednokratne
  2. Pretplatne

Poslednjih godina OneClick Solutions d.o.o. je razvio sledeće SMS premium servise:

  1. SMS komentari i oglasi

Ovaj servis omogućava, prvenstveno radio i TV stanicama, da primaju komentare i oglase svojih korisnika odnosno gledalaca i slušalaca. Značajnu pomoć u radu omogućava aplikacija koja daje kompletan uvid u sve pristigle poruke, poruke koje su naplaćene, objavljene poruke i dr. Vrlo je jednostavna za rad

  1. Glasanje

Servis glasanje omogućava korisnicima da obavljaju glasanje za opcije koje im se nude u brojnim radio i TV stanicama, show programima, anketama i dr.

  1. Članarina

Servis članarina omogućava brojnim udruženjima građana i političkim partijama da naknadu za članstvo u svojim Udruženjima naplaćuju svojim članovima putem SMS-a.

  1. WEB AUTORIZACIONI (PRISTUPNI) KODOVI

Pružamo mogućnost naplate sadržaja na sajtovima putem SMS-a, čiju cenu definišemo u dogovoru sa klijentima i u zavisnosti od sadržaja kome se pristupa. SMS servis funkcioniše po principu dobijanja jedinstvene šifre u poruci koju korisnik unosi u odgovarajuće polje na sajtu i time se korisniku omogućava pristup određenim sadržajima.