SMS NAGRADNE IGRE

SMS Nagradne igre predstavljaju jednu od najpopularnijih formi usluga SMS Marketinga. Nagradne igre se pokreću u cilju promocije proizvoda ili usluga, povećanja prodaje i jačanja brenda.

Nagradne igre doprinose povećanju prometa, lojalnost korisnika i motivišu nove kupce.. Takođe, postiže se kvalitetan odnos sa kupcima tj. korisnicima usluga, svi učesnici su registrovani tako da možete formirati bazu proverenih klijenata, i sačuvati podatke o njima koji vam mogu koristiti u budućim kampanjama.

OneClilck Solutions obezbeđuje tehničku i kadrovsku podršku :

 • Neophodan hardver i softver.

 • Stručna lica dostupna 24 sata – 7 dana u nedelji.

 • Personalizovanu aplikaciju za praćenje rezultata igre i loyalty programa.

 • Personalizovanu aplikaciju za izvlačenje nagrada ili aplikaciju za automatsko praćenje ostvarenja bodova kod loyalty programa.

 • Sigurnost sistema.

 • Jedinstven kratki SMS broj za sve tri mreže.

 • Generisanje osnovnih kodova.

 • Generisanje kodova sa GEO targetiranjem.

 • Povratna poruka o validnosti koda.

 • Dostavljanje baze učesnika u e-obliku.

 • SMS potpis pošiljaoca do 11 karaktera.

 • Broj u Kontakt centru preko kog se korisnici, putem fiksne telefonije ili besplatnih premium brojeva, mogu interesovati o svim bitnim pitanjima za uspešnost igre ili programa.

 • Kompletan sistem reportinga izrađen prema Vašim zahtevima.