SMS LOYALITY PROGRAM

Klasična kupovina funkcioniše tako što se Vaš odnos sa kupcem prekida plaćanjem, odnosno isporukom proizvoda ili usluge. Zbog toga smo razvili programe lojalnosti, koji Vam daju mogućnost da navedete potrošače da iznova i iznova kupuju Vaše proizvode i usluge.

SMS Loyalty programi povećavaju lojalnost klijenata, motivišu nove klijente, stvaraju osećaj brige za njih i drugo. Na ovaj način se postiže kvalitetan odnos sa korisnicima usluga, svi učesnici su registrovani tako da se formira baza proverenih klijenata, a pamte se i drugi podaci o njima koji se mogu koristiti u marketinške svrhe.

U dosadašnjem razvoju usavršili smo nekoliko različitih metoda SMS Loyalty programa.

Jedan od najzastupljenijih Loyalty programa je vezan za postupak skupljanja bodova od strane korisnika nakon svake kupovine proizvoda ili korišćenje usluga koje kompanije nude. Skupljanjem bodova korisnici ostvaruju odgovarajuće vrste nagrada.

Razvili smo SMS Loyalty program koji je namenjen prikupljanju brojeva mobilnih telefona i mejlova korisnika usluga u restoranima, hotelima, zdravstvenim ustanovama i dr.

Osnovni smisao Loyalty programa je da korisnici usluga ostavljaju svoje podatke i daju saglasnost da te podatke kasnije mogu koristiti i informisati ih o budućim akcijama i promocijama.