SISTEM OBAVEŠTAVANJA

Ovaj sistem je idealan za korišćenje u hitnim situacijama i u situacijama kada je brzina pozivanja i dobijanja odgovora veoma bitna. Prvenstvena namena ovog sistema je kod dobrovoljnih vatrogasnih društava odnosno u zemljama u kojima vatrogasci nisu profesionalci već dobrovoljci.

Kako ovaj servis funkcioniše:

Ovlašćeno lice, sa broja telefona koji ima pravo pozivanja, najpre poziva poseban broj u kontakt centru i identifikuje se unošenjem pin koda. Zatim snima govornu poruku, bira grupu korisnika iz unapred definisanih grupa mogućih korisnika ovog sistema i završava poziv. Nakon toga govorna mašina poziva sve odabrane korisnike i, kada se jave, pušta im snimljenu poruku. Korisnici koji su primili poruku unošenjem određenog broja na tastaturi daju svoje mišljenje i stav. Na ovaj način, u vremenu kraćem od jednog minuta, hiljadama korisnika se može preneti željena poruka, dobiti njihovo mišljenje kao i informacija ko je od pozvanih primio poziv, ko je odsutan, ko je primio poziv, a nije dao svoje mišljenje i dr.

Naravno, ovaj sistem ima i druge primene u oblasti anketiranja, obaveštavanja i dr. Moguće ga je koristiti i za konferencijske veze sa jako velikim brojem saradnika.