PREMIUM USLUGE

Ukoliko želite da naplatite dospela potraživanja ili pružite korisnicima neophodne informacije, savete, pomoć i na taj način izgradite dobar odnos sa njima, premium servisi naše kompanije idealan su izbor za Vas. Nudimo Vam kompletno rešenje za telefonske usluge s posebnom tarifom i dodatnom naplatom.

 

Premium Voice

Premium Rate(PRM)- Telefonski broj sa dodatnom cenom

Reč je o telefonskom broju koji započinje numeracijom 090. Omogućava Vam da od svakog dolaznog poziva, bilo sa fiksne ili mobilne mreže, ostvarite zaradu, koja zavisi od unapred utvrđene tarife. Tarifiranje se vrši na teret pozivaoca, a na Vama je da odlučite da li će se vršiti po pozivu ili po minutu razgovora.

Napomena: Servis je dostupan na čitavoj teritoriji Srbije, a trenutno su mogući dolazni pozivi iz Telekom Srbija i VIP mobilnih mreža.

Celokupni prihod deli se između Vaše kompanije, telefonskih operatera (Telekom Srbija i Vip Mobile) i preduzeća One Click Solutions d.o.o.

 

Premium SMS

Obuhvata SMS, MMS i WAP servise koji dodaju premium vrednost osnovnim servisima. Premium vrednost podrazumeva cenu koja se razlikuje od standardne cene SMS-a i MMS-a.

Realizuje se preko kratkih, četvorocifrenih brojeva, a zahtev za servisom se vrši:

  • Slanjem poruke na kratki broj
  • Pismenom saglasnošću korisnika (npr. prilikom kupovine robe ili usluga)

Kroz dugogodišnji rad razvili smo sledeće SMS Premium servise:

  1. Naplatu koja se vrši odmah nakon slanja poruke na kratak broj (odlaznom porukom)
  2. Naplatu koja se vrši nakon isporuke traženog sadržaja na mobilni telefon (dolaznom porukom),

Takodje, premijum servisi se mogu podeliti prema vrsti kupovine/pretplate

  1. Jednokratne
  2. Pretplatne

Poslednjih godina OneClick Solutions d.o.o. je razvio sledeće SMS premium servise:

  1. SMS komentari i oglasi

Servis je namenjen prvenstveno radio i TV stanicama. Omoguća brzo i jednostavno primanje komentara i oglasa slušalaca ili gledalaca. Aplikacija štedi vreme Vaših zaposlenih, jer pruža kompletan uvid u sve pristigle poruke.

  1. Glasanje

Omogućava korisnicima da obavljaju glasanje za opcije, koje su im ponuđene putem radio i Tv emisija.

  1. Članarina

Servis je namenjen udruženjima, koja na ovaj način mogu da naplate članarinu putem SMS-a.

  1. WEB AUTORIZACIONI (PRISTUPNI) KODOVI

Omogućite pristup sadržaju na Vašem Web sajtu putem SMS-a. Naime, korisnik slanjem poruke na određeni broj dobija autorizacionu šifru sa kojom može pristupiti određenom sadržaju. Cenu poruke definišemo u dogovoru sa Vama i u zavisnosti od sadržaja kome se pristupa.