OUTBOUND ILI ODLAZNE KAMPANJE

Outbound ili odlazne kampanje su idealno rešenje za proaktivan pristup klijentima čije telefone imate ili ih preuzimate sa javno dostupnih informacija.

  • Telemarketing

Telemarketing podrazumeva pozivanje klijenata u cilju davanja ponude određenog proizvoda ili usluge, pozivanje potencijalnih ili postojećih korisnika na određene promotivne aktivnosti i dr

  • Istraživanje tržišta

Korišćenje kontakt centra radi istraživanja tržišta podrazumeva pozivanja potencijalnih korisnika u cilju sagledavanje njihovih navika, potreba i želja u cilju kreiranja poslovnih strategija, osmišljavanja metod i načina komunikacije sa potencijalnim korisnicima i dr.

  • Anketiranje

Anketiranje podrazumeva korišćenje kontakt centra u cilju upoznavanjem sa mišljenjem sadašnjih ili budućih kupaca o sadržajima koji su bitni kompaniji. Na osnovu ovih stavova i mišljenja kompanije mogu da kreiraju svoju prodajnu ili marketinšku odnosno mogu da organizuju sitem prodaje, distribucje i dr.

  • Promocija Brenda

Promocija Brenda podrazumeva korišćenje kontakt centra za direktnu promociju svojih proizvoda i brenda.