MOBILNI MARKETING

Mobilni marketing je novi marketinški kanal koji omogućuje veoma jednostavnu i brzu dvosmernu komunikaciju između brendova i potrošača, bez obzira na doba dana i mesto na kojem se potrošač u tom trenutku nalazi. Takođe, uz posedovanje odgovarajuće baze proverenih potrošača, postoje zaista velike mogućnosti ciljanog reklamiranja, a u odnosu na njihove demografske podatke i potrošačke navike. Pored svega navedenog, mobilni marketing je dosta jeftiniji i lakši za pripremu, realizaciju i praćenje efikasnosti.

 

Ima više načina za primenu mobilnog marketinga, a sve u zavisnosti od krajnjeg cilja marketinške kampanje. Njegova različitost se zasniva na tehnologijama koje se primenjuju, tako da se mobilni marketing može realizovati kroz SMS i MMS marketing, kreiranje mobilnih aplikacija, razvoj mobilnih websajtova, dostavljanje mobilnih kupona za povlašćenu kupovinu, geo-lokacijske servise, korišćenje m-commerce rešenja za plaćanje roba i usluga, ali i kroz vidove mobilnog oglašavanja putem mobilnih video sadržaja, reklamnih banere za mobilne aplikacije i mobilne sajtove. Takođe, ono što će u godinama koje dolaze predstavljati veliki trend u ovoj industriji jeste reklamiranje putem društvenih mreža na mobilnim uređajima. Sve u svemu, potencijal ovog tržišta je zaista veliki i brendovi i oglašivači u Srbiji polako postaju toga svesni.

Svaka kompanija treba da ima jedinstvenu bazu svojih proverenih potrošača sa što širim skupom demografskih podataka o njima. Brojne kompanije imaju čitave sektore koji se bave odnosima sa potrošačima i smernice koje oni daju su jako bitne za njihove kolege iz sektora marketinga i prodaje. Mobilni marketing je ujedno način i za kreiranje jedne takve baze, ali i za njenu eksploataciju. Ovaj vid marketinga je primenjiv bukvalno na sve industrije.

Veliki razvoj tehnologije učinio je da se kreiraju brojni digitalni komunikacioni kanali, te je način dolaska marketinške poruke do kupaca sada segmentiran na email, mobilni telefon, internet pretragu, društvene mreže itd. Najbolji način za formiranje baze je pokriti što više različitih komunikacionih kanala i sakupljati, u najvećem delu, iste, osnovne podatke. Kreiranje baze proverenih potrošača je proces koji nema svoj kraj.

Kompanije su kroz mobilni marketing svuda i uvek sa svojim kupcima i stvaraju osećaj intimne komunikacije. Marketinške pristupe prilagođavaju i dugoročno prikupljaju saznanja o ponašanju svojih kupaca čime grade trajni kvalitet odnosa sa kupcem. A sve ovo zato što se 80% vremena u toku dana mobilni telefon nalazi uz svog vlasnika i svakog momentalno obrati pažnju na zvuk pristigle SMS poruke. Po nekim analizama prosečno preko 150 puta svaki korisnik pogleda u svoj mobilni telefon što znači da je velika verovatnoća da će poruka biti pročitana odmah, a reakcija na nju biti u prvih sat vremena od prijema.

Mobilni marketing značajno smanjuje troškove reklamiranja. Nema potrebe za izradom i emitovanjem skupih reklama. Reklamne poruke šaljete direktno po veoma niskoj ceni. Reklama je uočljiva 99% a reakcija na reklamu se povećava do 60%.