KONTAKT CENTAR (CALL CENTAR)

U današnje vreme Kontakt centar (call centar) ima veoma važnu ulogu u sprovođenju poslovne strategije kompanije u odnosu sa trenutnim i potencijalnim korisnicima, te nije svejedno na koji način je osmišljen i organizovan. Kompanija OneClick Solutions je zastupnik britanske kompanije Sytel za Zapadnu Evropu i kompanije Zycoo, što vam garantuje perfektna softverska rešenja, najbolje moguće performanse i efikasnost.

Bilo da već imate svoj kontakt centar (call centar), a želite da poboljšate njegove performanse ili tek planirate da uvedete kontakt centar u poslovanje vaše kompanije, kontaktirajte nas i počnite da zarađujete više!

Glavni povod za uvođenje kontakt centra u poslovanje Vaše kompanije je uspostavljanje dobrog odnosa sa korisnicima.

Komunikaciju sa korisnicima možete ostvariti putem:

 • Telefona

 • Putem Web-a (e-mail, chat, smartphone, društvene mreže i Web aplikacije)

 • SMS-om

Ovaj vid poslovanja Vam donosi brojne prednosti, a ovo su neke od njih:

 • Obuhvata sve korisnike Vaših proizvoda ili usluga, bez obzira na kojoj teritoriji žive

 • Informacije su dostupne na jednom mestu, bez potrebe da se korisnici upućuju na druge brojeve telefona

 • Informacije su dostupne 24 časa, 7 dana u nedelji

 • Automatizacija poziva

 • Agentima su uvek dostupne sve neophodne informacije

 • Praćenje istorije poziva od strane agenata

 • Svi pozivi se snimaju, te se zahvaljujući tome omogućava praćenje kvaliteta rada agenata

 • Smanjivanje mogućnosti ljudske greške

 • Povećavanje naplate pomoću sistema za obaveštavanje o stanju dospelih potraživanja korišćenjem govornih mašina, SMS-a ili agenata

 • Integrisanje različitih vidova komunikacije u cilju pružanja kvalitetnije usluge.

Kontakt centri nude rešenja koja su primenljiva u svakoj organizaciji i u potpunosti odgovaraju svim specifičnim potrebama, a pružaju sledeće mogućnosti:

 • Ostvarivanje direktnog kontakta sa korisnicima,

 • Kreiranje baze informacija o potrošačima i njihovim navikama,

 • Realizaciju marketinških i prodajnih aktivnosti u skladu sa zacrtanim ciljevima,

 • Obaveštavanje korisnika o neizmirenim računima,

 • Sproveđenje poslova naplate potraživanja,

 • Realizacija poslova masovnih komunikacija sa korisnicima,

 • Izradu efikasne analize telefonskog saobraćaja,

 • Uspešno upravljanje ljudskim resursima i

 • Praćenje i povećanje produktivnosti organizacije.

Putem tradicionalnog kontakt centra možete ostvariti direktan kontakt sa korisnicima. Pritom, važno je razlikovati:

Inbound kontakt centar – Reč je o kontakt centru, koji prihvata dolazne pozive, odnosno pozive koje inicira kupac.

Outbound kontakt centar – U ovom slučaju agenti iniciraju odlazne pozive ka postojećim i potencijalnim klijentima.

 • Pozivanje je besplatno za korisnike Vaših usluga

 • Sve troškove snosi pretplatnik servisa – kompanija.

 • Pozivi se tarifiraju po ceni međumesnog poziva.

 • Numeracija: 0800-xxx xxx

  Kada se koristiti FPH?

 • za otvaranje call centra (banke, opštine, taxi udruženja, mala i srednja preduzeća…)

 • za poboljšanje komunikacije sa važnijim korisnicima

 • za prihvatanje i rešavanje žalbi korisnika

 • za reklamno-marketinške aktivnosti

 • za prihvatanje narudžbina i prodaje proizvoda/usluga

Šta dobijate uvođenjem broja 0800?

 • prepoznatljivost firme

 • poverenje svojih korisnika

 • otvorenu komunikaciju sa svojim korisnicima– ukoliko je firma zainteresovana za njihove potrebe i mišljenja

 • dostupnost – potpuno besplatno za korisnike

 • informacije o tržištu

 • Postoji mogućnost ograničenja dolaznih poziva ka kodu 0800 (npr:dostupnost samo sa područja 021)

Osnovne karakteristike:

 • Jedinstveni pretplatnički broj na teritoriji Srbije.
 • Više servisnih stanica na celoj teritoriji.
 • Tarifira se i korisnik i pretplatnik.
 • Korisnik se tarifira po ceni lokalnog poziva
 • Pretplatniku servisa (firma, kompanija, preduzeće…) se tarifira preostali iznos cene poziva iz fiksne mreže – razlika međumesnog i lokalnog poziva.
 • Numeracija: 0700-xxx xxx

Šta dobijate uvođenjem broja 0700?

 • prepoznatljivost – UAN je lako pamtljiv broj
 • dostupnost iz fiksne i mobilne mreže Telekom Srbija
 • Korisnici Vaših proizvoda/usluga će dobiti potrebnu informaciju, rezervaciju ili uslugu, onda kada njima to odgovara
 • Pridobićete poverenje i naklonost svojih korisnika.
 • Telefonska veza sa dodatnom cenom – Premium rate (PRM)

Napomena: Ovaj broj će uskoro biti dostupan i za Telenor i VIP mobilne operatere.

Telefonska veza sa dodatnom cenom – Premium rate (PRM)
Osnovne karakteristike:

 • Pretplatniku servisa omogućavaju se dolazni telefonski pozivi sa posebnom tarifom iz fiksne i mobilne mreže Telekom Srbija (uskoro Telenor/VIP i ostali fiksni operatori)
 • Tarifiranje se vrši na teret korisnika usluge
 • Dostupnost na čitavoj teritoriji Srbije
 • Podela ostvarenog prihoda između Telekom operatera, kompanije One Click Solutions i Vaše kompanije.
 • Numeracija: 090x/xxx xxx
 • Kada se koristiti PRM?

Kada se koristi PRM broj?

Ovaj broj koristite onda kada korisnicima svojih proizvoda ili usluga želite da obezbedite

 • Aktuelne informacije
 • Savet stručnjaka
 • Trenutnu pomoć
 • Sportske rezultate
 • Sadržaji muzičko-zabavnog karaktera…